Προβολή και επεξεργασία των ΔΟΥ

Στο κεντρικό μενού, κάνετε κλικ στην επιλογή «ΑρχείοΕπιλογές ΛογιστήΠροβολή/ Επεξεργασία ΔΟΥ», εικόνα 28.1.


εικόνα 28.1


Θα εμφανιστεί ο πίνακας με όλες τις ενεργές ΔΟΥ. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει, αν θέλει, αυτές που δεν τον ενδιαφέρουν, ώστε να συντομεύσει το χρόνο που θα χρειάζεται για τις επιλογές των ΔΟΥ. Η διαγραφή γίνεται με το πλήκτρο Delete, εικόνα 28.2.


εικόνα 28.2


Για να προσθέσετε μία ΔΟΥ, κάνετε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη Νέας ΔΟΥ». Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, εικόνα 28.3, συμπληρώνετε τα στοιχεία της ΔΟΥ και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη ΔΟΥ».

       

εικόνα 28.3