Ταχυεπεξεργασία Υποχρεώσεων

Με την επιλογή αυτή παρακολουθείτε εύκολα τον πίνακα εκκρεμοτήτων, μαρκάρετε τις εκκρεμότητες ως ολοκληρωμένες, ή τις διαγράφετε. Επίσης μπορείτε να καθαρίσετε πλήρως τον πίνακα των εκκρεμοτήτων για να ετοιμάσετε τις εκκρεμότητες του επόμενου μήνα.

Στο menu της Διαχείρισης των Υποχρεώσεων κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ταχυεπεξεργασία Υποχρεώσεων», εικόνα 20.1.


εικόνα 20.1


       Θα εμφανιστεί η φόρμα ταχυεπεξεργασίας των υποχρεώσεων, εικόνα 20.2. Όταν ολοκληρώνεται μία υποχρέωση έχετε δύο επιλογές:

  • Να μαρκάρετε μία εκκρεμότητα ως ολοκληρωμένη [1]. Μετά πρέπει να συμπληρώσετε και μία έγκυρη ημερομηνία ολοκλήρωσης [2], αλλιώς δεν θα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές [6].
  • Να διαγράψετε μία εκκρεμότητα με το πλήκτρο Delete [4]. Για πολλές διαγραφές, τις μαρκάρετε στη στήλη [3] και τις διαγράφετε όλες μαζί με το Delete.

Στο τέλος του μήνα ενδέχεται να θέλετε να καθαρίσετε τον πίνακα, προκειμένου να εισάγετε τις εκκρεμότητες του επόμενου μήνα. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείστε το κουμπί «Επιλογή Όλων» [5] και μετά πατάτε το πλήκτρο Delete. Αν κάποιες εκκρεμότητες θέλετε να τις μεταφέρετε στον επόμενο μήνα, τις ξεμαρκάρετε πριν να πατήστε το Delete.


εικόνα 20.2