Διαγραφή Οντοτήτων

Για να διαγράψετε έναν «Ιδιώτη», επιλέξτε «ΑρχείοΙδιώτεςΔιαγραφή…» (εικόνα 14.1).

Αντίστοιχα για «Επιχείρηση», επιλέγετε «ΑρχείοΕπιχειρήσειςΔιαγραφή…».


εικόνα 14.1


Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας (εικόνα 14.2, αρχική τιμή 123456).


εικόνα 14.2


Θα ανοίξει η φόρμα διαγραφής (εικόνα 14.3). Για να διαγράψετε έναν «Ιδιώτη», τον επιλέγετε [1] και μετά κάντε κλικ στο κουμπί [2]      (εικόνα 14.4).


εικόνα 14.3


Ο επιλεγμένος Ιδιώτης θα μεταφερθεί στη δεξιά λίστα για διαγραφή. Όταν μεταφέρετε όλους όσους θέλετε να διαγράψετε, κάνετε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» [3].


εικόνα 14.4

Αντίστοιχα, για να διαγράψετε μία «Επιχείρηση», επιλέγετε «ΑρχείοΕπιχειρήσεις Διαγραφή…». Κατά τα λοιπά η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια.


ΕEEΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με την διαγραφή μίας οντότητας, διαγράφονται αυτόματα τα βιβλία της, τα έντυπα που έχουν δημιουργηθεί και ότι άλλο σχετικό υπάρχει.

Προσοχή: Η λειτουργία δεν είναι αναστρέψιμη!