Εύρεση/Επεξεργασία /Αλλαγή των στοιχείων της Oντότητας

Επιλέγετε τη διαδρομή «Αρχείο🡪Επιχείρηση🡪Εύρεση/Επεξεργασία…», εικόνα 13.1, ή την «Αρχείο ΙδιώτηςΕύρεση/Επεξεργασία…», ανάλογα με το είδος της οντότητας.


εικόνα 13.1


Θα εμφανιστεί η εικόνα 13.2. Στο πεδίο «Φίλτρο», ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει είτε ένα οποιοδήποτε τμήμα της επωνυμίας είτε το αρχικό τμήμα του ΑΦΜ της Οντότητας.


εικόνα 13.2


Ο τρόπος λειτουργίας είναι ως εξής:

  • Η αναζήτηση βάσει της επωνυμίας μπορεί να είναι από οποιοδήποτε τμήμα της. Για παράδειγμα, για να βρεθεί η οντότητα "ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ MANUAL", είτε ο χρήστης πληκτρολογήσει "ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ" είτε "MANUAL", η οντότητα θα βρεθεί.
  • Σε αντίθεση, για να βρεθεί η οντότητα βάσει του ΑΦΜ, θα πρέπει να ο ΑΦΜ να ξεκινάει από τους χαρακτήρες που θα πληκτρολογηθούν. Για παράδειγμα, αν ο ΑΦΜ που ζητάμε είναι ο "555777001" και ο χρήστης πληκτρολογήσει "777", τότε η οντότητα ΔΕΝ θα βρεθεί. Αν όμως πληκτρολογήσει "555", η οντότητα θα βρεθεί.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι οντότητες μετά την αναζήτηση, εμφανίζονται πλέον ταξινομημένες με αύξουσα σειρά, βάσει επωνυμίας. Για δύσκολες περιπτώσεις, υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες αναζήτησης μέσω φίλτρων, ανοίγοντας τα υπομενού, με τα βελάκια.