Ενημέρωση με επιλογή του Χρήστη

Όταν υπάρχει νεότερη έκδοση, ενδέχεται να μην ενημερωθείτε με μήνυμα, όπως στην εικόνα 04.1. Θα ενημερωθείτε όμως, από τις «Ζωντανές Ειδοποιήσεις» όπως στην εικόνα 04.4.


εικόνα 04.4


Στη συνέχεια, μπορείτε να κατεβάσετε την νέα έκδοση του προγράμματος από την επιλογή «Εργαλεία🡪Έλεγχος για Ενημερώσεις» όπως φαίνεται στην εικόνα 04.5. 


εικόνα 04.5