Αυτόματη Ενημέρωση

Όταν ξεκινάει η εφαρμογή, γίνεται πρώτα έλεγχος αν τυχόν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Αν υπάρχει, εμφανίζεται η εικόνα 04.1. Απαιτείται καλής ποιότητας σύνδεση στο Internet.


  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε Δίκτυο, η εγκατάσταση του update γίνεται μόνο στο Server.


εικόνα 04.1


Κάνοντας κλικ στο «Ναι», αρχίζει το κατέβασμα της νέας έκδοσης (εικόνα 04.2). Θα απαιτηθούν μερικά λεπτά.


εικόνα 04.2


Μόλις ολοκληρωθεί, εμφανίζεται το μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα 04.3. Κάνετε κλικ στο «ΟΚ» και η εγκατάσταση του update εκτελείται αυτόματα.


εικόνα 04.3