ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myDATA - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

01. Η μετάβαση στην πλατφόρμα myDATA

02. Εισαγωγή των κωδικών διασύνδεσης με τη πλατφόρμα myDATA

03. Πραγματική και Δοκιμαστική Λειτουργία των myDATA

04. Προσθήκη πεδίων στις φόρμες με τα στοιχεία των οντοτήτων

05. Η επιλογή «myDATA» στα βιβλία Εσόδων/Εξόδων

06. Προσθήκη φίλτρων αναζήτησης για την υποβολή στα myDATA