Προβολή και Εκτύπωση Καρτέλας Παγίου

Από το μενού της κεντρικής φόρμας του προγράμματος επιλέγετε «Τήρηση ΒιβλίωνΚαρτέλες ΠαγίωνΕύρεση/Εκτύπωση Καρτέλας…» (εικόνα 158.1).


εικόνα 158.1


Θα εμφανιστεί η φόρμα επιλογής οντότητας, εικόνα 158.2, με όλους τους ιδιώτες ή τις επιχειρήσεις κατά αλφαβητική σειρά. Επιλέγετε την οντότητα και μετά την καρτέλα παγίου που χρειάζεστε. Θα εμφανιστεί η φόρμα της καρτέλας του παγίου (εικόνα 158.3).


εικόνα 158.2: Κατά αλφαβητική σειρά

       

Για την ταχύτερη ανεύρεση της υπό αναζήτηση καρτέλας, στο πάνω μέρος της φόρμας υπάρχουν μία σειρά από φίλτρα που μπορούν να σας βοηθήσουν, ιδίως όταν οι οντότητες και τα πάγια είναι πολλά.

Σε κάθε οντότητα οι καρτέλες των παγίων είναι διαχωρισμένες σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • Σε αυτές που είναι σε ισχύ.
  • Σε αυτές που δεν είναι πλέον σε ισχύ και έχουν αντικατασταθεί με νεότερες. Αυτό συμβαίνει συνήθως, μετά την πώληση κάποιου παγίου, ή την καταστροφή του.


εικόνα 158.3


Η εκτύπωση του παγίου γίνεται με το κουμπί «Εκτύπωση» και φαίνεται στην εικόνα 158.4.


εικόνα 158.4: Μία τυπική εκτύπωση καρτέλας Παγίου