Απόδοση Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής Σακούλας

Για τη σύνταξη του εντύπου «Απόδοση Περιβαλλοντικού Τέλους πλαστικής σακούλας, στη φόρμα των  εντύπων, κάνετε κλικ στο κουμπί «Ειδικά Έντυπα», και μετά επιλέγετε το κουμπί «Απόδοση Περιβαλλοντικού τέλους Πλαστικής Σακούλας», εικόνα 154.1.


εικόνα 154.1


Στη φόρμα που θα ανοίξει, τα στοιχεία της οντότητας θα είναι όλα προσυμπληρωμένα, όπως φαίνεται στην εικόνα 154.2. Στη συνέχεια ακολουθείτε τα εξής βήματα:

  1. Επιλέγετε το τρίμηνο για το οποίο γίνεται η απόδοση, σημείο [1], εικόνα 154.2.
  2. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Φόρτωση», σημείο [2].


εικόνα 154.2


  1. Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, επιλέγετε το είδος στο οποίο είχατε ορίσει ότι θα αποστέλλεται η δαπάνη για το περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας. Στην προκειμένη περίπτωση το είχαμε ονομάσει «Π.Τ.» (= Περιβαλλοντικό Τέλος), όπως φαίνεται στο σημείο [3], εικόνα 154.3.


εικόνα 154.3


εικόνα 154.4


  1. Μετά θα συμπληρωθούν τα αντίστοιχα ποσά όπως φαίνεται στο σημείο [4], εικόνα 154.4. Συμπληρώνετε την ημερομηνία [5] και κάνετε κλικ στο «Αποθήκευση», σημείο [6].

Θα εμφανιστεί το εργαλείο PDF Viewer,εικόνα 154.5, με το έντυπο της απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας. Μπορείτε να το εκτυπώσετε για το αρχείο σας.


εικόνα 154.5


Κλείνετε τον PDF Viewer. Θα δείτε τη φόρμα της εικόνα 154.6, που σας ρωτάει αν θέλετε να συνεχίσετε, με την υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους.


εικόνα 154.6


       Αν απαντήσετε «Ναι», θα ανοίξει ο ενσωματωμένος Browser, στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, εικόνα 154.7. Κάνετε κλικ στο «Σύνδεση στην ΑΑΔΕ» και οι κωδικοί της οντότητας, αν έχουν καταχωρηθεί στο πρόγραμμα, θα εισαχθούν αυτόματα στα αντίστοιχα πεδία. 

Προχωράτε κανονικά με τη διαδικασία υποβολής, μέχρι που θα εμφανιστεί η σελίδα της που φαίνεται στην εικόνα 154.8. Μετά κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Αντιγραφή Ποσών», και τα αριθμητικά νούμερα θα αντιγραφούν στα αντίστοιχα πεδία, όπως στην εικόνα 154.8.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υπενθυμίζεται ότι το Arbitrans, κατά την υποβολή εντύπων στην ΑΑΔΕ, ακολουθεί αυστηρά τις διαδικασίες υποβολής των εντύπων που έχουν καθοριστεί. Κανένα έντυπο δεν υποβάλλεται αυτόματα. Το μόνο που σας προσφέρει το πρόγραμμα, επιπλέον, είναι η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληκτρολόγησης των ποσών, στα αντίστοιχα πεδία, για την εξοικονόμηση χρόνου αλλά και για την αποφυγή λαθών κατά την πληκτρολόγηση.


εικόνα 154.7


 

εικόνα 154.8