Η Αναζήτηση των Υποχρεώσεων

Στην κεντρική φόρμα της Διαχείρισης Υποχρεώσεων (εικόνα 19.1), στην αρχή κάθε μήνα κάνετε κλικ στο κουμπί «Αυτόματη εύρεση Υποχρεώσεων».


εικόνα 19.1


       Θα ανοίξει η φόρμα για την αυτόματη εύρεση των υποχρεώσεων (εικόνα 19.2). Έστω ότι ζητάμε να κάνουμε αναζήτηση των υποχρεώσεων για τον μήνα 01/2018. Μαρκάρουμε την επιλογή «Αναζήτηση σε όλες τις οντότητες» [1], μετά αν χρειάζεται αλλάζουμε τον μήνα αναζήτησης (προεπιλεγμένος είναι ο τρέχων μήνας) [2] και κάνουμε κλικ στο πλήκτρο «Αναζήτηση Υποχρεώσεων» [3]. Το πρόγραμμα θα ανιχνεύσει όλες τις οντότητες και τις εγγραφές που έχουν γίνει στα βιβλία Εσόδων-Εξόδων.


εικόνα 19.2


Μόλις ολοκληρωθεί η ανίχνευση, παρουσιάζεται ένας πίνακας (εικόνα 19.3) με όλες τις εκκρεμότητες του μήνα 01/2018. Προφανώς πρόκειται για μία υποθετική περίπτωση, χάριν του παραδείγματος (είναι αδύνατο να είχαμε παραλείψει τόσες πολλές εκκρεμότητες).


εικόνα 19.3


Στην εικόνα 19.3, πρέπει να επιλέξουμε ποιες από τις εκκρεμότητες που εντόπισε το σύστημα, θα τις μεταφέρουμε στον πίνακα εκκρεμοτήτων. Έστω ότι θέλουμε να τις μεταφέρουμε όλες. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιλογή Όλων» και μαρκάρονται όλες οι εκκρεμότητες [1]. Οι ολοκληρωμένες εκκρεμότητες δεν μεταφέρονται έστω και αν μαρκαριστούν. Για να προστεθούν οι επιλεγμένες εκκρεμότητες, στον πίνακα των εκκρεμοτήτων, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Επιλεγμένων Υποχρεώσεων» [2].


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Πως καταλαβαίνει το πρόγραμμα ότι μία εκκρεμότητα είναι ολοκληρωμένη;

Αν το πρόγραμμα εντοπίσει στη βάση δεδομένων (όχι στο ηλεκτρονικό αρχείο), αποθηκευμένο έντυπο υποβολής, θεωρεί ότι η εκκρεμότητα είναι ολοκληρωμένη. Αυτό δεν είναι όμως πάντοτε σωστό, επειδή ενδέχεται ο λογιστής να έχει υποβάλλει αυτό το έντυπο αλλά να έχει παραλείψει να το αποθηκεύσει, ή να έχει συμβεί το αντίθετο. Απαιτείται να γίνει επιπλέον έλεγχος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Η καταβολή του Δημοτικού Φόρου δεν μπορεί να ελεγχθεί αν ολοκληρώθηκε.

Επειδή δεν υπάρχει στο πρόγραμμα έντυπο που να συμπληρώνεται προς υποβολή, δεν μπορεί να ελεγχθεί αν ολοκληρώθηκε. Οπότε η υποχρέωση αυτή θα φαίνεται ότι πάντοτε εκκρεμεί.