Εργαλεία Εντύπου Φ.Α.

Αφού ολοκληρώσουμε τη φορολογική αναμόρφωση, επιλέγουμε την καρτέλα «Εργαλεία Εντύπου», εικόνα 137.8. Επειδή η συγκεκριμένη οντότητα είναι Ο.Ε., θα πρέπει να υποβληθεί και το έντυπο Ν, οπότε η φορολογική αναμόρφωση πρέπει να γίνει επί του εντύπου «Ν».

Για να δούμε και να εκτυπώσουμε τη φορολογική αναμόρφωση κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προεπισκόπηση και Εκτύπωση».


εικόνα 137.8


Αν υποθέσουμε ότι η φορολογική αναμόρφωση έπρεπε να γίνει επί του Ε3, ο τρόπος που θα διαμορφώνονταν ο πίνακας ΣΤ φαίνεται στην εικόνα 137.9.


εικόνα 137.9