Επιτάχυνση λειτουργίας του Εντύπου E3 2019

Σε ορισμένους υπολογιστές, όταν είναι ενεργοποιημένος ο «Αυτόματος Υπολογισμός Δήλωσης»,  υπάρχει καθυστέρηση μόλις ο χρήστης μεταφέρει τον κέρσορα σε άλλο πεδίο.

Για να μην παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα δόθηκε στο χρήστη η δυνατότητα απενεργοποίησης των αυτόματων υπολογισμών, εικόνα 130.10.


εικόνα 130.10


Όταν η επιλογή «Αυτόματος Υπολογισμός Δήλωσης» είναι ξεμαρκαρισμένη, εμφανίζεται πάνω από το κουμπί «Αποθήκευση», ένα νέο κουμπί με την ονομασία «Υπολογισμός Δήλωσης», όπως φαίνεται στην εικόνα 130.11.


εικόνα 130.11


Με το πάτημα του κουμπιού «Υπολογισμός Δήλωσης» γίνονται όλοι οι υπολογισμοί. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη, να κάνει τις οποιεσδήποτε αλλαγές θέλει, στα πεδία, χωρίς να καθυστερεί κατά την αλλαγή των πεδίων, και μετά πατάει το κουμπί «Υπολογισμός Δήλωσης» για να γίνουν οι υπολογισμοί. Με άλλα λόγια, το αυτόματο σύστημα, αντικαθίσταται με χειροκίνητο.

Εάν πατηθεί το κουμπί «Αποθήκευση» ή «Προσωρινή Αποθήκευση» ή «Προεπισκόπηση» και ΔΕΝ είναι μαρκαρισμένο το «Αυτόματος Υπολογισμός Δήλωσης», τότε, προς αποφυγή έκδοσης εσφαλμένης  δήλωσης, πρώτα γίνονται οι υπολογισμοί (σαν να είχε μαρκαριστεί το κουμπί «Υπολογισμός Δήλωσης») και μετά εκτελείται η ενέργεια του κουμπιού.

Με το πάτημα του κουμπιού F3 αγνοείται η επιλογή «Αυτόματος Υπολογισμός Δήλωσης»  και το πρόγραμμα κάνει κανονικά τους υπολογισμούς.