Προβολή Λεπτομερειών Εγγραφής


Υπάρχει η δυνατότητα προβολής των λεπτομερειών, μίας επιλεγμένης εγγραφής. Για να δει ο χρήστης τις λεπτομέρειες της εγγραφής, κάνει δεξί κλικ στην εγγραφή, στον πίνακα των παραστατικών, εικόνα 54.11, και μετά επιλέγει "Λεπτομέρειες Εγγραφής".


εικόνα 54.11

       

Οι λεπτομέρειες, όπως φαίνεται στην εικόνα 54.12, περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Ημερομηνία Εισαγωγής/Τελευταίας Ενημέρωσης

β. Χρήστης Πρώτης Καταχώρησης

γ. Χρήστης Τελευταίας Ενημέρωσης

δ. Το αρχείο Batch στο είναι ενσωματωμένο το συγκεκριμένο παραστατικό (δηλαδή η θέση αρχειοθέτησης του παραστατικού)


εικόνα 54.12


Στη Βασική έκδοση του προγράμματος, ο μοναδικός χρήστης που υπάρχει, έχει πάντα το όνομα Admin. Στην έκδοση κάτω από δίκτυο θα αναφέρεται το όνομα του χρήστη και Admin θα αναφέρεται μόνο η εισαγωγή που έγινε από τον Server του δικτύου.

Επισημαίνεται ότι, πάντα εμφανίζεται το Batch, στο οποίο είναι αρχειοθετημένο το παραστατικό, που περιέχει την εγγραφή. Το Batch είναι αντίστοιχο του αριθμού του κλασέρ αρχειοθέτησης, των φυσικών παραστατικών. Όταν δεν χρησιμοποιείται η αρχειοθέτηση των παραστατικών σε Batch, τότε ο αριθμός είναι πάντα 000 που είναι το κεντρικό Batch. Στην τεχνολογία των batch υπάρχει λεπτομερής αναφορά στην ενότητα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ» η οποία αρχίζει από το κεφάλαιο 114, σελ. 401.

Σε δίκτυο, όταν οι εισαγωγές γίνονται απευθείας από τον Server (ή από το κεντρικό μηχάνημα σε τοπικό δίκτυο), ο χρήστης έχει το όνομα Admin. Σε δίκτυο, η δυνατότητα εμφάνισης των λεπτομερειών της εγγραφής, είναι ενεργοποιημένη στα εξής μηχανήματα:

  • Στο Κεντρικό Μηχάνημα ή στον Server
  • Στα τερματικά μόνο σε χρήστες με δικαιώματα High Administrator