Για ένα γρήγορο ξεκίνημα – Μέσα σε 50 λεπτά και σχεδόν τελειώσατε

Κάνετε κλικ στο «ΒοήθειαΠαρακολούθηση εκπαιδευτικών Βίντεο» (εικόνα 120.1).


εικόνα 120.1


Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω Βίντεο:

  1. Παρουσίαση Εντύπων (17 λεπτά)
  2. Prorata και διακανονισμός ΦΠΑ Παγίων (7 λεπτά)
  3. Οδηγίες Συμπλήρωσης Ε3 (26 λεπτά)

Σύνολο:  50 λεπτά. Μέσα σε μόλις 50 λεπτά γνωρίζετε σχεδόν τα πάντα για τα έντυπα! 

Τώρα είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε … εργαζόμενοι!

Μετά, το παρόν manual θα το χρειάζεστε μόνο για εμβάθυνση και ως reference.