Ημερομηνία Εισαγωγής  Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού

Αν ζητάτε τις ημερομηνίες εισαγωγής των παραστατικών, σε συνδυασμό με τις ημερομηνίες έκδοσης τους, δεν θα μπορέσετε να το κάνετε με την παραπάνω εκτύπωση. Οι ημερομηνίες αυτές βρίσκονται από την επιλογή «ΑρχείοΕξειδικευμένη Αναζήτηση …», εικόνα 60.30.


εικόνα 60.30


Έστω π.χ. ότι ζητάμε να βρούμε τα παραστατικά, τα οποία εισήχθησαν στο διάστημα 23/11/2016 έως 04/12/2016. Συμπληρώνουμε τη φόρμα «Εξειδικευμένης Αναζήτησης», όπως φαίνεται στην εικόνα 60.31 και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση Παραστατικών».

Όταν δεν πρόκειται για εγκατάσταση δικτύου, στο πεδίο «Ενημέρωση» αναφέρεται ότι έγινε από το χρήστη Admin, ενώ στο πεδίο «Εισαγωγή» υπάρχει παύλα. Σε εγκατάσταση δικτύου, αντί για Admin, φαίνονται τα ονόματα των χρηστών που έκαναν αυτές τις ενέργειες.


εικόνα 60.31