Η καρτέλα «Ημερομηνία Εισαγωγής»

Η επιλογή των προς προβολή και εκτύπωση παραστατικών, γίνεται μέσα από μία περιοχή ημερών, όχι βάσει της αναγραφόμενης ημερομηνίας στα παραστατικά, αλλά βάσει της ημερομηνίας που έγινε η εισαγωγή τους, εικόνα 60.29. Η εκτύπωση αυτή, όπως και η προηγούμενη, προορίζεται μόνο για ελέγχους και όχι για την κανονική τήρηση των βιβλίων.

       

εικόνα 60.29


Η εκτύπωση κατά «Ημερομηνία Εισαγωγής» προβλέφθηκε επειδή πολλά παραστατικά έρχονται καθυστερημένα, αλλά μετά την εισαγωγή τους, αρχειοθετούνται ανά «Ημερομηνία παραστατικού». Η ημερομηνία εισαγωγής ενός παραστατικού αποθηκεύεται πάντοτε.