Η καρτέλα  «Ημερομηνία Έκδοσης»

Γίνεται επιλογή των προς προβολή και εκτύπωση παραστατικών, μέσα από μία περιοχή ημερών, βάσει της αναγραφόμενης ημερομηνίας πάνω στο κάθε παραστατικό, π.χ. από 12/01/2018 έως 22/02/2018, εικόνα 60.28.

  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Δεν περιοριζόμαστε μόνο σε ακέραιους μήνες!

Η εκτύπωση αυτή προορίζεται μόνο για ελέγχους των παραστατικών και όχι για την κανονική τήρηση των βιβλίων.


εικόνα 60.28