Εργαλείο Μαζικής Επεξεργασίας Εγγραφών


Από το μενού των Εσόδων, καλείτε τη διαδρομή «ΕργαλείαΕργαλ. ΕγγραφώνΜαζική Επεξεργασία Εγγραφών», εικόνα 58.21.


εικόνα 58.21


Θα ανοίξει η φόρμα της εικόνα 58.22. Με το εργαλείο αυτό ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί μαζικά τις εγγραφές των βιβλίων του.


εικόνα 58.22


Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ Εσόδων και Εξόδων είναι μόνο στη στήλη ΚΑΔ. Στα Έξοδα δεν εμφανίζεται στήλη ΚΑΔ.

Οι μόνες εγγραφές που δεν μπορεί να επεξεργαστεί είναι οι εγγραφές που ξεκινάνε με "###", δηλαδή πάγια, πωλήσεις παγίων, αποσβέσεις, χαρτόσημα.