Αλλαγή μεγέθους της φόρμας εισαγωγής των Εσόδων


Α’ Τρόπος: Στην εικόνα 51.10, επιλέξτε «Εργαλεία🡪Μέγεθος Φόρμας…».

Β’ Τρόπος: Κάνετε κλικ στο κουμπί μεγιστοποίησης/Ελαχιστοποίησης της φόρμας.

Επισήμανση: Όταν καταλαμβάνεται ολόκληρη η οθόνη, το μόνο που αλλάζει είναι το μέγεθος της περιοχής 2  (εικόνα 51.6), δηλαδή βλέπετε περισσότερα παραστατικά.


εικόνα 51.10