Έλεγχος ΑΦΜ/VIES

Υπάρχουν τρία σημεία στα οποία μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος:


[1] Απευθείας από την επιλογή του Browser, εικόνα 42.12


εικόνα 42.12


Θα ανοίξει μία νέα καρτέλα με την αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ε.Ε., εικόνα 42.13, μέσω της οποίας γίνεται επαλήθευση του ΑΦΜ/VIES, οποιασδήποτε χώρας μέλους.


εικόνα 42.13


[2] Από τη παρακάτω διαδρομή της κεντρικής φόρμας, εικόνα 42.14:

«Αρχείο->Πελάτες/Προμηθευτές->Εύρεση/Επεξεργασία->Ευρωπαϊκή Ένωση»


εικόνα 42.14


Στη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 42.15, κάνετε κλικ στο κουμπί «Άνοιγμα Ιστοσελίδας Επαλήθευσης ΑΦΜ/ΦΠΑ» και θα εμφανιστεί η ιστοσελίδα της Ε.Ε., εικόνα 42.13.


εικόνα 42.15


[3] Μέσω του βιβλίου Εσόδων ή Εξόδων, αν εισαχθεί άγνωστο ΑΦΜ, χώρας μέλους της Ε.Ε., εικόνα 42.16, θα εμφανιστεί η ιστοσελίδα της Ε.Ε., εικόνα 42.13.


εικόνα 42.16