Περιορισμοί πρόσβασης στις «Γενικές Ρυθμίσεις» κάτω από δίκτυο

Στη βασική έκδοση, ο χρήστης έχει την άμεση πρόσβαση στις «Γενικές Ρυθμίσεις» εκτός από τις επιλογές [1] και [2], εικόνα 27.27, οι οποίες, προφανώς, είναι απενεργοποιημένες.

Στην εγκατάσταση δικτύου, για να είναι οι επιλογές [1] και [2] ενεργοποιημένες, θα πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένοι χρήστες στο σύστημα.


εικόνα 27.27


Η πρόσβαση στις «Γενικές Ρυθμίσεις» είναι ανοιχτή, από τον Server.        

Επίσης είναι δυνατή η πρόσβαση και από τα τερματικά μηχανήματα του δικτύου, αλλά δικαίωμα πρόσβασης έχουν μόνο οι χρήστες με δικαιώματα High Administrator. Αυτό γίνεται επειδή η κάθε αλλαγή θα επηρεάσει όλα τα τερματικά του δικτύου.