Ρύθμιση [8]: Κλείσιμο φόρμας με το ESC

Κάτω από τη φόρμα που εμφανίζεται επιλέγοντας τη διαδρομή «Επιλογές ΛογιστήΓενικές Ρυθμίσεις», προστέθηκε η επιλογή, αν οι φόρμες θα μπορούν να κλείνουν με το ESC, όπως φαίνεται στην εικόνα 27.24 ή εικόνα 27.2, σημείο [8].

Από προεπιλογή, η ρύθμιση αυτή είναι μαρκαρισμένη. 

Δεν μπορούν όμως να κλείνουν με ESC οι κεντρικές φόρμες. Συγκεκριμένα αυτές που δεν μπορούν να κλείσουν με ESC είναι οι εξής:

  • Η κεντρική Φόρμα του Arbitrans
  • Οι κεντρικές φόρμες της Απλογραφίας, των Εσόδων και των Εξόδων
  • Οι αρχικές φόρμες των τυποποιημένων εντύπων (Φ2, Ε3, Ν, Μ2, Φ4, Φ5 κτλ.)
  • Η αρχική φόρμα της ΜΥΦ
  • Οι αρχικές φόρμες των Καταστάσεων, δηλαδή : Απογραφή Αποθήκης, Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα
  • Η αρχική φόρμα του Ειδικού Στοιχείου Αυτοπαράδοσης
  • Απόδοση Περιβαλλοντικού Τέλους, Υπεύθυνη δήλωση, Εξουσιοδότηση


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ: Η επιλογή αν θα κλείνουν οι φόρμες με το πλήκτρο ESC, είναι κοινή για όλους τους χρήστες και δεν μπορεί ο κάθε χρήστης να επιλέξει τη δική του. Γίνεται μόνο από τον High Administrator ή απευθείας από τον Server, όπως και οι άλλες Γενικές Ρυθμίσεις.


 

εικόνα 27.24