Ρύθμιση [6]: Αλλαγή αντιστοίχισης κωδικών για το Ε3

Η ρύθμιση αυτή, είχε σκοπό να διευκολύνει τους χρήστες στην πρώτη υποβολή του Ε3. Διατηρήθηκε, προς το παρόν, για πιθανές εκκρεμείς περιπτώσεις. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αλλαγή αντιστοίχισης Κωδικών για το Ε3», εικόνα 27.22 ή εικόνα 27.2, σημείο [6].


εικόνα 27.22


Ο τρόπος λειτουργίας αυτής της ρύθμισης αναπτύσσεται στο ειδικό Manual του Ε3. Το πιθανότερο είναι, αφού έχετε πλέον υποβάλλει τα Ε3, να μην σας χρειάζεται.