Ρύθμιση [2]: Προεπισκόπηση αρχείων PDF μετά την αποθήκευση

Όταν αποθηκεύουμε ένα έντυπο σε μορφή PDF, όπως συμβαίνει με τα Φ2, Ε3, Φ4, Φ5, Μ1, Μ2, …, Μ12, Β1, Β2, τότε υπάρχει η δυνατότητα να αποφασίσουμε αν θέλουμε συγχρόνως με την αποθήκευση, να κάνουμε και προεπισκόπηση, σημείο [2], εικόνα 27.2 και εικόνα 27.8.


εικόνα 27.8


Συγκεκριμένα οι δυνατές επιλογές είναι:

 • Να κάνουμε πάντα προεπισκόπηση (Ναι)
 • Να μην κάνουμε ποτέ προεπισκόπηση (Όχι)
 • Να ανοίγει πρώτα ένα παράθυρο, το οποίο θα μας ρωτάει αν θέλουμε να κάνουμε προεπισκόπηση (Ναι, με εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης).

Μετά, αν δεν έχουμε να εισάγουμε, άλλες ρυθμίσεις, κάνουμε κλικ στο «Αποθήκευση και Έξοδος».


Εγκατάσταση Δικτύου: Δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης κάθε χρήστη

Όπως φαίνεται στην εικόνα 27.9, υπάρχει επιπλέον στο τερματικό και η επιλογή «Ναι για συγκεκριμένους χρήστες (Έκδοση Δικτύου)» [a]. Μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσαρμογή», [b].


εικόνα 27.9


Στην εικόνα 27.10 που θα ακολουθήσει κάνουμε κλικ στο «Προσθήκη Νέου Χρήστη», σημείο [c].


εικόνα 27.10


       Θα ανοίξει η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 27.11 [d]. Στην εικόνα αυτή φαίνονται κατά σειρά, οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν. Συγκεκριμένα:

 • Κάνετε κλικ στο βέλος, σημείο [d].
 • Στο pull down menu που θα ανοίξει επιλέγετε τον χρήστη [e].
 • Κάνετε κλικ στο βέλος, σημείο [f].
 • Εμφανίζονται οι τρεις δυνατές επιλογές [g]:
  • Πάντα Προεπισκόπηση
  • Προεπισκόπηση με εμφάνιση μηνύματος προεπιλογής
  • Ποτέ προεπισκόπηση
 • Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη στον Πίνακα» [h].
 • Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο και με όλους τους υπόλοιπους χρήστες.

Επισήμανση: Όταν στην εικόνα 27.9, επιλέγετε το κουμπί «Ναι, για συγκεκριμένους χρήστες»  θα πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας για όλους τους χρήστες.

 • Κλείνουμε τη φόρμα.


εικόνα 27.11


Όταν ολοκληρώσουμε, η εικόνα 27.10, θα έχει διαμορφωθεί όπως η εικόνα 27.12, στην οποία φαίνεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας για τον κάθε χρήστη του δικτύου.


εικόνα 27.12