Τρόπος χρήσης των Ειδικών Κωδικών

Στη φόρμα «Νέος Ιδιώτης» ή «Νέα Επιχείρηση» ή «Νέος Πελάτης/Προμηθευτής», αν ακουμπήσετε τον κέρσορα στο πεδίο του ΑΦΜ, θα σας δοθούν οι σχετικές οδηγίες.

Ας το δούμε πως γίνεται στη φόρμα  «Νέος Πελάτης / Προμηθευτής». Αν ακουμπήσετε τον κέρσορα στο πεδίο ΑΦΜ, θα δείτε την εικόνα 26.3.


εικόνα 26.3


Η διαδικασία είναι πολύ απλή και έχει ως εξής:

  • Εισάγετε το ΑΦΜ
  • Πατάτε το πλήκτρο F12

Η διαδικασία θα προχωρήσει μετά από μήνυμα επιβεβαίωσης. Αν τυχόν υπάρχουν λάθη ή μηνύματα (σχετικά με τον ΦΠΑ ή τους εισηγμένους κωδικούς), αυτά θα εμφανιστούν στην οθόνη και θα πρέπει να διορθωθούν για να μπορέσετε να προχωρήσετε.

Αν όλα έχουν καλώς, τα πεδία της φόρμας στην εικόνα 26.3, συμπληρώνονται αυτόματα με τα στοιχεία της οντότητας που βρίσκεται καταχωρημένη στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και κατά την εισαγωγή μίας νέας Οντότητας δηλαδή για έναν «Νέο Ιδιώτη» ή μία «Νέα Επιχείρηση».