Εξαγωγή του καταλόγου πελατών προμηθευτών σε αρχείο Excel

Η εξαγωγή του καταλόγου σε αρχείο Excel, γίνεται ως εξής:

Από την κεντρική φόρμα του προγράμματος επιλέγετε «ΑρχείοΠελάτες/ΠρομηθευτέςΕξαγωγή σε αρχείο Excel…» (εικόνα 23.14).


εικόνα 23.14


Θα εμφανιστεί η φόρμα εξαγωγής Πελατών/Προμηθευτών (εικόνα 23.15). Επιλέγετε αν θέλετε να εξάγετε τον πίνακα Πελατών/Προμηθευτών μίας συγκεκριμένης οντότητας, ή όλων των οντοτήτων και μετά κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Εξαγωγή».


εικόνα 23.15


Θα δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας το αρχείο «Πελάτες-Προμηθευτές – Όνομα Οντότητας». Στην περίπτωση που είχατε επιλέξει να γίνει εξαγωγή όλων των Πελατών/ Προμηθευτών», θα δημιουργούνταν το αρχείο «Όλοι οι Πελάτες-Προμηθευτές». Η μορφή του πίνακα στο αρχείο Excel, είναι όπως στην εικόνα 23.16.


εικόνα 23.16


Ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία αρχείου με τους Πελάτες/Προμηθευτές είναι σχετικά πολύ μικρός, περίπου 5 φορές μικρότερος από αυτόν που χρειάζεται για τη φόρτωση ενός αρχείου του ιδίου μεγέθους.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν μπορεί να συμπληρωθεί ή να διορθωθεί ο πίνακας του αρχείου και μετά να φορτωθεί στη βάση δεδομένων, επειδή τα ΑΦΜ του πίνακα ήδη υπάρχουν στη βάση δεδομένων, οπότε η φόρτωση τους θα απορριφθεί. Μόνο νέα ΑΦΜ είναι δυνατόν να φορτωθούν.


Αν στον παραπάνω πίνακα διαπιστωθούν λάθη, για να κάνετε τις διορθώσεις, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη συνήθη διαδικασία, δηλαδή να κάνετε κλικ στη διαδρομή «ΑρχείοΠελάτες/Προμηθευτές Εύρεση/Επεξεργασία» (εικόνα 23.17), …


εικόνα 23.17


… να επιλέξετε τον πελάτη ή τον προμηθευτή (εικόνα 23.18), …


εικόνα 23.18


… και στη φόρμα που θα εμφανιστεί (εικόνα 23.19) να κάνετε τις διορθώσεις.


εικόνα 23.19