Διαγραφή Πελατών/Προμηθευτών

Επιλέξτε «ΑρχείοΠελάτες/ΠρομηθευτέςΔιαγραφή…», εικόνα 22.4, και θα εμφανιστεί η φόρμα διαγραφής Πελατών/Προμηθευτών (εικόνα 22.6).

Αυτή είναι σχεδόν η ίδια με τη φόρμα που χρησιμοποιείται για την διαγραφή «Ιδιωτών» και «Επιχειρήσεων».

Η διαδικασία διαγραφής έχει ως εξής:

(α) Μαρκάρουμε με το ποντίκι την εταιρεία προς διαγραφή [1].

(β) Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  >  την μεταφέρουμε στο δεξί τμήμα της φόρμας [2].

(γ) Επαναλαμβάνουμε για όσες άλλες εταιρείες θέλουμε να διαγράψουμε.

(δ) Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο «Διαγραφή» [3].

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαγραφή δεν είναι αναστρέψιμη σε τυχόν περίπτωση λάθους.


εικόνα 22.6