Αναζήτηση Πελατών/Προμηθευτών & Επεξεργασία Στοιχείων

Κάνετε κλικ στη διαδρομή «ΑρχείοΠελάτες/ΠρομηθευτέςΕύρεση/Επεξεργασία…», όπως φαίνεται στην εικόνα 22.4.


εικόνα 22.4


Θα εμφανιστεί η καρτέλα αναζήτησης των πελατών και των προμηθευτών (εικόνα 22.5). Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και μόνο με ένα τμήμα του ονόματος.


εικόνα 22.5