Επεξεργασία/Αλλαγή Στοιχείων σε «Πελάτες/Προμηθευτές»

Κάνετε κλικ στη διαδρομή «Αρχείο🡪Πελάτες/Προμηθευτές🡪Εύρεση/Επεξεργασία…», όπως φαίνεται στην εικόνα 22.4.


εικόνα 22.4


Θα εμφανιστεί η καρτέλα αναζήτησης των πελατών και των προμηθευτών (εικόνα 22.5). Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και μόνο με ένα τμήμα του ονόματος.


εικόνα 22.5