Μορφή των ΑΦΜ/ΦΠΑ (VAT) των άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε.

Η γενική μορφή τους είναι όπως δείχνει ο παρακάτω Πίνακας 2. Οι χώρες αναφέρονται με αλφαβητική σειρά.


ΧΩΡΑ

Πρόθεμα

Χαρακτήρες

Περιγραφή

Αυστρία

ΑΤ

9

U12345678 – Το πρώτο πάντα U

Βέλγιο

ΒΕ

10

1234567890

Βουλγαρία

ΒG

9 ή 10

123456789, 1234567890

Γαλλία

FR

11

XX123456789, X = Ψηφίο ή Γράμμα

Γερμανία

GE

9

123456789

Δανία

DK

8

12345678

Εσθονία

ΕΕ

9

123456789

Ιρλανδία

ΙΕ

8 ή 9

1234567WA

Ισπανία

ES

9

X1234567X, X = Ψηφίο ή Γράμμα

Ιταλία

ΙΤ

11

12345678901

Κροατία

HR

11

12345678901

Κύπρος

CY

9

12345678L, L = Γράμμα

Λετονία

LV

11

1234567890

Λιθουανία

LT

9 ή 12

123456789, 123456789012

Λουξεμβούργο

LU

8

12345678

Μάλτα

ΜΤ

8

12345678

Μεγάλη Βρετανία

GB

GB

GB

9 ή 12

5
5

123456789, 123456789012

Κυβερνητικές Υπηρεσίες: GD123

Υπηρεσίες Υγείας: ΗΑ123

Ολλανδία

NL

12

123456789Β01 – Το γράμμα πάντα Β

Ουγγαρία

HU

8

12345678

Πολωνία

PL

10

1234567890

Πορτογαλία

ΡΤ

9

123456789

Ρουμανία

ΡΟ

10

1234567890

Σλοβακία

SK

10

1234567890

Σλοβενία

SI

8

1234567890

Σουηδία

SE

12

123456789012

Τσεχία

CZ

8 έως 10

12345678, 123456789, 1234567890

Φιλανδία

FI

8

12345678

Πίνακας 2: Πηγές (a) https://en.wikipedia.org/wiki/VAT_identification_number

(β) https://www.avalara.com/vatlive/en/eu-vat-rules/eu-vat-number-registration/eu-vat-number-formats.html