Πελάτες με ΑΦΜ/ΦΠΑ από άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε. - Έλεγχος ΑΦΜ

Για να εισάγετε ένα «Πελάτη/Προμηθευτή» από άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε, επιλέγετε «ΑρχείοΠελάτες/ΠρομηθευτέςΝέος Πελάτης/ΠρομηθευτήςΕυρωπαϊκή Ένωση» (εικόνα 22.3).


εικόνα 22.3


Στην εικόνα 22.3, υπάρχει το κουμπί «Έλεγχος ΑΦΜ». Αν κάνετε κλικ σε αυτό θα ανοίξει ένας Browser, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο πρόγραμμα και θα σας εμφανίσει την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της οποίας γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας του ΑΦΜ/ΦΠΑ (VAT ID).