Πως θα δούμε τον νέο πίνακα εκκρεμοτήτων

Για να δούμε τις επιλεγμένες εκκρεμότητες, εισηγμένες στον πίνακα εκκρεμοτήτων, στη φόρμα Διαχείρισης (εικόνα 19.4), κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή/Επεξεργασία Υποχρέωσης».


εικόνα 19.4


Στη φόρμα που θα εμφανιστεί (εικόνα 19.5), κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση», χωρίς να συμπληρώσουμε τίποτε άλλο στη φόρμα. Μετά θα δούμε στην οθόνη τον πίνακα των εκκρεμοτήτων (εικόνα 19.6) με όλες συνολικά τις εκκρεμότητες που έχουν καταχωρηθεί σε αυτόν.


εικόνα 19.5


εικόνα 19.6