Διαγραφή Γενικής Υποχρέωσης

Για να είναι δυνατή η διαγραφή, πρέπει να έχουν διαγραφεί όλες οι Ειδικές Υποχρεώσεις που έχουν βασιστεί σε αυτήν. Στην εικόνα 18.6 επιλέγουμε το «ΝΕΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Θα ανοίξει η φόρμα καταχώρησης, εικόνα 18.16. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση». Με διπλό κλικ επιλέγουμε την υποχρέωση που θέλουμε να διαγράψουμε, εικόνα 18.17.


 

εικόνα 18.16


εικόνα 18.17


Μετά, στην εικόνα 18.18, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή Υποχρέωσης».

Αν υπάρχουν Ειδικές Υποχρεώσεις που δεν έχουν διαγραφεί, θα εμφανιστεί μήνυμα ότι η διαγραφή είναι αδύνατη. Αλλιώς θα εμφανιστεί το μήνυμα της επιτυχημένης διαγραφής.


εικόνα 18.18