Διαγραφή των Ειδικών Υποχρεώσεων

Έστω ότι στον πίνακα που φαίνεται στην εικόνα 18.11,  θέλουμε να διαγράψουμε τις δύο ειδικές υποχρεώσεις που βασίστηκαν στην Γενική Υποχρέωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ Email» (οι δύο πρώτες του πίνακα). Τις επιλέγουμε, από μία κάθε φορά και τις εμφανίζουμε στη φόρμα της Διαχείρισης Υποχρεώσεων, όπως στην εικόνα 18.15. Μετά κάνουμε κλικ, στο κουμπί «Διαγραφή Υποχρέωσης».


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η διαγραφή των Ειδικών Υποχρεώσεων είναι ταχύτερη αν γίνει από την επιλογή «Ταχυεπεξεργασία Υποχρεώσεων» (εικόνα 20.2), βλέπε κεφάλαιο_20.


Η διαγραφή μίας εισηγμένης υποχρέωσης, πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή, επειδή η διαδικασία δεν είναι αναστρέψιμη.


εικόνα 18.15