Η ολοκληρωμένη υποχρέωση

Την ολοκληρωμένη υποχρέωση, τη φορτώνουμε κάνοντας πάνω της διπλό κλικ, εικόνα 18.11. Μετά κάνουμε κλικ στο σημείο [1], εικόνα 18.13. Θα εμφανιστεί το πεδίο [2], στο οποίο συμπληρώνουμε την ημερομηνία ολοκλήρωσης και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Υποχρέωσης», σημείο [3]. Η υποχρέωση καταχωρήθηκε ως ολοκληρωμένη.


εικόνα 18.13


Αυτό μπορούμε να το δούμε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση». Θα εμφανιστεί η εικόνα 18.14, στην οποία βλέπουμε την ολοκληρωμένη υποχρέωση, με πράσινο χρώμα.


εικόνα 18.14