Ταχεία Αναζήτηση Υποχρέωσης βάσει του Α/Α

Στην εικόνα 18.11, βλέπετε αριστερά τη στήλη με τον Α/Α της κάθε υποχρέωσης. Στη φόρμα «Διαχείριση Υποχρεώσεων», υπάρχει το πεδίο "Ταχεία Αναζήτηση", σημείο [2], εικόνα 18.12, το οποίο προορίζεται για την αναζήτηση μίας υποχρέωσης όταν είναι γνωστός ο Α/Α.

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μόνο συνοπτικές εκτυπώσεις των υποχρεώσεων σας και να αποφεύγετε τις αναλυτικές εκτυπώσεις, που απαιτούν πολλές σελίδες. Αν σε κάποια από τις υποχρεώσεις χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, βρίσκετε τον Α/Α από τη συνοπτική εκτύπωση, τον πληκτρολογείτε στο πεδίο και πατάτε ENTER.