Διαγραφή ταμειακής μηχανής

Η διαγραφή Τ.Μ. θέλει μεγάλη προσοχή. Το πρόγραμμα, θα μετατρέψει σε αποδείξεις λιανικής πώλησης (ΑΛΠ), τα παραστατικά που έχουν εισαχθεί με αυτήν, για να μην χαθούν.


εικόνα 16.6


Η διαγραφή υπάρχει κυρίως για την περίπτωση κατά την οποία εισήχθησαν, κατά λάθος, αντί για ταμειακές μηχανές, κάποιοι φορολογικοί μηχανισμοί ή ταξίμετρα, των οποίων τα παραστατικά συναθροίζονται με τις χειρόγραφες αποδείξεις (εικόνα 16.6).

Για τη διαγραφή μίας Τ.Μ. ακολουθείται η διαδικασία αναζήτησης του προηγουμένου εδαφίου. Μετά, επιλέγετε την Τ.Μ., και τη διαγράφετε (εικόνα 16.7).


εικόνα 16.7


Θα σας δοθεί μία ακόμη ευκαιρία μήπως κάνετε λάθος (εικόνα 16.8). Αν κάνετε κλικ στο «Διαγραφή Ταμειακής Μηχανής», θα σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πριν τη διαγραφή.


εικόνα 16.8