Εκτύπωση της καρτέλας της Oντότητας

Μετά την καταχώρηση των κωδικών σύνδεσης στην ΑΑΔΕ, θα εμφανιστεί η φόρμα εκτύπωσης (εικόνα 12.6), με την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε την καρτέλα με τα στοιχεία της οντότητας. Η εκτύπωση της καρτέλας φαίνεται στην εικόνα 12.7.


εικόνα 12.6


εικόνα 12.7


Την καρτέλα αυτή μπορείτε να την επανεκτυπώσετε επιλέγοντας «Αρχείο🡪Ιδιώτες🡪 Κωδικοί Taxis🡪Εύρεση/Επεξεργασία…». Στη φόρμα με τα στοιχεία του «Ιδιώτη» που θα εμφανιστεί, θα κάνετε κλικ στο κουμπί «Εκτυπώσεις». Αντίστοιχα, για «Επιχείρηση», επιλέγετε «Αρχείο🡪Επιχειρήσεις 🡪Κωδικοί Taxis🡪Εύρεση/Επεξεργασία…».