Εκτύπωση της καρτέλας της Oντότητας

Μετά την καταχώρηση των κωδικών σύνδεσης στην ΑΑΔΕ, θα εμφανιστεί η φόρμα εκτύπωσης (εικόνα 12.6), με την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε την καρτέλα με τα στοιχεία της οντότητας. Η εκτύπωση της καρτέλας φαίνεται στην εικόνα 12.7.


εικόνα 12.6


εικόνα 12.7


Την καρτέλα αυτή μπορείτε να την επανεκτυπώσετε επιλέγοντας «ΑρχείοΙδιώτες Κωδικοί TaxisΕύρεση/Επεξεργασία…». Στη φόρμα με τα στοιχεία του «Ιδιώτη» που θα εμφανιστεί, θα κάνετε κλικ στο κουμπί «Εκτυπώσεις». Αντίστοιχα, για «Επιχείρηση», επιλέγετε «ΑρχείοΕπιχειρήσεις Κωδικοί TaxisΕύρεση/Επεξεργασία…».