Υπομενού «Εργαλεία»


(1) Διαχείριση των Backup


εικόνα 05.12


Επιλογή 1🡪

Επιλογή 2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις

Εργαλεία🡪

             

Βάση Δεδομένων


32

Πρόκειται για πολύ βασικό εργαλείο, με το οποίο μπορείτε:

  • Να παίρνετε Backup στο σκληρό δίσκο.
  • Να επαναφέρετε Backup.
  • Να αντιγράφετε τα Backup σε εξωτερικό μέσο (USB κτλ.).

Cloud Backup🡪


εικόνα 05.12

Προγραμματισμός

33

Λαμβάνεται το Cloud

Διαχείριση Cloud

36

Επαναφορά Backup από το Cloud

Αυτόματο Cloud Backup

34

Κωδικός Ασφαλείας Cloud

Αλλαγή Κωδικού Cloud

39

Μέχρι 3 Backup στο Cloud

Ρυθμίσεις DropBox

38

Δωρεάν Cloud από την DropBox

Γρήγορη Επαναφορά🡪

εικόνα 05.12

“Ονομασία του τελευταίου αρχείου Backup”

35

Επανέρχεται το πλέον πρόσφατο Backup  από το σκληρό δίσκο, ανεξάρτητα αν αυτό ελήφθη αυτόματα ή χειροκίνητα.


(2) Λοιπά Εργαλεία


εικόνα 05.13


Επιλογή 1🡪

Επιλογή 2🡪

Επιλογή 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις

Εργαλεία

εικόνα 05.13


Εξαγωγή Batch115

Γίνεται καταχώρηση των παραστατικών μίας οντότητας κατά  ομάδες (Batch).

Είναι αντίστοιχο της καταχώρησης των πραγματικών παραστατικών σε ντοσιέ.

Εισαγωγή Batch


115

Αυτόματο Τοπικό Backup

Enabled

Disabled

32

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα αυτόματα Backup στο σκληρό δίσκο (δεν προτείνεται).

Κωδικός Ασφαλείας


39

Είναι ο κωδικός ασφαλείας γενικής χρήσης.

Εφαρμόζεται παντού εκτός από το Cloud, που έχει ξεχωριστό κωδικό.

Arbitrans Browser


144

Ανοίγει μόνο την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.

PDF Viewer


122

Προβολή αρχείων PDF

Σύνδεση


-

Επιλογή της βάσης δεδομένων στην οποία θα συνδεθείτε (αν υπάρχουν περισσότερες από μία).

Εισαγωγή Κλειδιού


02

Αν τυχόν γίνει αλλαγή κωδικών

Έλεγχος Συνδρομών


-

Ημερομηνία λήξης

Έλεγχος για Ενημερώσεις


04